Skip to main content

Marion Uitslag

Marion Uitslag is MFN-registermediator en IMI Certified Mediator. Zij is specialist in arbeid-, verzuim-, samenwerking- en strafmediation.

Haar werkterrein is breed: het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening en de (semi) publieke sector (gemeenten, onderwijs e.d.). Zij heeft ruimte ervaring met familiebedrijven, meerpartijen- en teammediations. Wilt u meer informatie over Marion Uitslag, zie dan hieronder ‘Over Marion’.

Over Marion

Marion is al meer dan 20 jaar docent en trainer bij Hogeschool Utrecht. Zij was van 2006 – 2017 coördinator van en trainer in de Post Hbo Mediationopleiding van Hogeschool Utrecht, Daarnaast  zij is sinds 2013 trainer bij Schouten en Nelissen University in de opleidingen Conflictmanagement en Mediation. Sinds 2020 is zij ook als trainer verbonden aan de Post hbo Verlies- en rouwtherapie (Sociale Academie Utrecht).

Marion studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Naast haar rechtenstudie heeft zij ook de hbo-opleidingen Maatschappelijk Werk en Cultureel Werk afgerond. Daarna heeft zij verschillende aanvullende opleidingen gevolgd zoals de posthbo opleiding Supervisie en Coaching (Hogeschool Amsterdam), de post-academische ADR (Alternative Dispute Resolution) opleiding (ADR Instituut, Universiteit van Amsterdam), de opleiding tot Emotionally Focused Therapy (EFT) relatietherapeut en de opleiding tot SCHIP-therapeut.

Marion werkt sinds 2005 als mediator. Inhoudelijke deskundigheid en oplossingsgerichtheid zijn kernbegrippen. Naast juridische kennis maakt Marion gebruik van de psychologische kennis en ervaring die zij onder andere heeft opgedaan tijdens haar jarenlange werkzaamheden bij het Pieter Baan Centrum (Psychiatrische Observatiekliniek van Gevangeniswezen).

Marion is verbonden aan de rechtbanken Midden-Nederland, Overijssel en Oost-Nederland als rechtbankmediator. Zij staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand waardoor zij ook mensen kan bijstaan die op grond van hun inkomen recht hebben op gesubsidieerde bemiddeling.

Onderzoek

Als projectleider/onderzoeker heeft Marion bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning onderdeel van het Kenniscentrum ‘Sociale Innovatie’ van Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar de invloed van macht bij arbeidsmediations (2013-2015).
Marion was als hoofdonderzoeker betrokken bij het onderzoek ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ (medio 2017- medio 2019). Dit onderzoek werd uitgevoerd door de lectoraten ‘Toegang tot het Recht’ en ‘Werken in een justitieel kader’, beide onderdeel van het Kenniscentrum ‘Sociale Innovatie’ van Hogeschool Utrecht.

Overige functies
 • Bestuurslid (secretaris) van de Vereniging Mediators in Strafzaken
 • Hogeschooldocent Recht bij het Instituut voor Recht
 • Hogeschooldocent Conflicthantering en Mediation bij het Instituut voor Arbeid en Organisatie
 • Lid van het College van Beroep van Hogeschool Utrecht
 • Docent bij de National School for Public Health inzake ‘het juridische kader bij ziekte en conflict’
 • Gastdocent mediation bij het Law College van de Universiteit Utrecht
 • Voorzitter van de klachtencommissie van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN)
 • Lid vertrouwenscommissie Klokkenluidersregeling
 • Coördinator (en trainer) van de Summercourse Conflict Resolution and Mediation Skills bij de Summerschool van de Universiteit Utrecht
 • Trainer bij Schouten en Nelissen, masterprogramma Conflictmanagement
 • Assessor bij Intop. Een assessor is degene, die de toelatingstoetsen van mediators die tot het MfN Register willen toetreden, beoordeelt
 • Mede-organisator van het jaarlijkse mediationcongres in samenwerking met de Universiteit Utrecht
 • Spreker op (internationale) mediationcongressen
 • Peerreviewer bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In deze hoedanigheid beoordeelde zij de kwaliteit van de praktijken van de MfN Registermediators. (2012-20190)
Lidmaatschappen
 • Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • International Mediation Institute (IMI)
 • Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)
 • Vereniging Mediators in strafzaken (VMSZ)
Close Menu

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com