Skip to main content
Publicaties

Mazijk, van T., Uitslag, M., Claessen, J., Wijngaards, D., Wisseborn, E. en Dierx, J. (2019) Handboek mediation in strafzaken, handleiding voor de strafmediationpraktijk, Utrecht, Hogeschool Utrecht, ISBN 987-8928-90-150-0 Gratis download

Mazijk, van T., (2019) Criminologische interventies, Congresbundel faculteit der rechtsgeleerdheid Leiden, Uitgeverij Boom

Apol, Govert, Kalff, Simone, Reijerkerk, Linda en Uitslag, Marion, (2018) Conflicthantering en Mediation, Bussum, Uitgeverij Coutinho, 3e druk, ISBN 978 90 469 0612 5.

Frerks, G., Jongbloed, T., Uitslag, M en Westra, T. (Redactie), Macht en mediation, 2016, Maklu Apeldoorn – Antwerpen, ISBN 978-90-466-0847-0.

Frerks, G., Jongbloed, T. en Uitslag, M. (Redactie). (2014), ‘Vechten, straffen of helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie’, Maklu Apeldoorn – Antwerpen. ISBN 978-90-466-0814-2

Maes, J & Modderman, H. (redactie), (2014). Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie, tussen presentie en interventie, Witsand Uitgevers Bvba,  Antwerpen, België. ISBN 9789492011039

Frerks, G., Jongbloed, T. en Uitslag, M. (Redactie), (2014). De mediator: van procesbegeleider naar inhoudsdeskundige?Apeldoorn/Antwerpen, Maklu, ISBN 978-90-466-0717-6

Frerks, G., Breukelaar, M., Jongbloed, T. en Uitslag, M. (Redactie), (2014). Mediation tussen dwang en vrijheid, Apeldoorn/Antwerpen, Maklu. ISBN 978-90-466-0667-4.

Uitslag, M. en Rodenburg, T. Rouwconflict, regie op het hart, (2013).  Utrecht, Uitgeverij Stili Novi, ISBN978-90-78094-40-1, (www.rouwconflict.nl).

Frerks, G., Breukelaar, M., Jongbloed, T. en Uitslag, M. (Redactie), (2012) De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos, Apeldoorn/Antwerpen, Maklu. ISBN 978-90-466-0564-6.

Frerks, G., Breukelaar, M., Jongbloed, T., Schonewille, F. en Uitslag, M. (Redactie), (2011). Interculturele mediation, Apeldoorn/Antwerpen, Maklu. ISBN 978-90-466-0482-3.

Frerks, G., Jongbloed, T., Kalff, S., Potters, L., Schonewille, F. en Uitslag, M. (Redactie), (2010). Preventieve mediation, Apeldoorn/Antwerpen, Maklu. ISBN 978-90-466-0348-2.

Kalff, S. en Uitslag, M., Het wat en hoe van mediation, Utrecht, HU Mediation, Hogeschool Utrecht, 2e druk, 2010.  Gratis download: Het wat en hoe van Mediation  (Nederlands)

Free download: The ins and outs of Mediation  (English)

Frerks, G., Jongbloed, T., Kalff, M., Potters, L., Schonewille, F. en Uitslag, M. (Redactie), (2009). Reflectie op mediation, Apeldoorn/Antwerpen, Maklu, ISBN 978-90-466-0275-1.

Frerks, G., Jongbloed, T., Kalff, S., Potters, L., Schonewille, F. en Uitslag, M. (Redactie), (2008). Mediation is volwassen! Actuele toepassingen en ontwikkelingen, Apeldoorn/Antwerpen, Maklu, 2008, ISBN978-90-466-0188-4.

H. Lommen, prof. dr. W.M Mooij en drs. F. Koenraadt (redactie), (1989). De persoon van de verdachte: de rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum. Kluwer BV, Alphen aan de Rijn, EAN: 978906006672

Mooij, A.M.M) Considering the accused, forensic examination in a residential setting, (1991), Swets & Zeitlinger B.V. Amsterdam/Lisse

Artikelen

Uit het infoblad Mediation in strafzaken 3 06/2018, een uitgave van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Een heftige strafzaak, een geslaagde mediation … van alle kanten bekeken. Gratis download.

Infoblad van de Rechtbank Zwolle. Te gast: Marion Uitslag en Tanja van Mazijk (januari 2018)

Tanja van Mazijk en Marion Uitslag. Mediator in strafzaken in kwaliteit geborgd? Proces, tijdschrift voor de strafrechtspleging. Den Haag, Boom Uitgevers  2018 (97) 252-260.

Tanja van Mazijk en Marion Uitslag. Mediator in strafzaken: een vak apart! Tijdschrift voor Herstelbemiddeling. Den Haag. Boom Uitgevers. 2016 (3)

Tanja van Mazijk en Marion Uitslag. Should I stay of should I go? Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Houten. Koninklijke Nederlandse Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. 2016 (10) p. 19

Marion Uitslag. Ziek, zwak en misselijk? Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Houten. Koninklijke Nederlandse Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 2016. (2) p. 18

Marion Uitslag (2016). Macht en onmacht van de mediator. In ‘Macht en onmacht’ onder redactie van G. Frerks, T. Jongbloed, M. Uitslag en T. Westra. Apeldoorn/Antwerpen, Maklu,
ISBN 978-90-466-0814-2.  21-30.

Marion Uitslag (2016). De mediator in conflict. Bivakkeren in moeilijkheden. In ‘Vechten, straffen of helen in mediation: dilemma, paradox of contradictie’ onder redactie van G. Frerks, T. Jongbloed, M. Uitslag en T. Westra. Apeldoorn/Antwerpen, Maklu,
ISBN 978-90-466-0814-2.  21-30.

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg. (2014). Omgaan met verlies en gevaar. Counseling Magazine. 47-51. Neer. Kloosterhof Neer B.V.

Hans van ’t Blik en Marion Uitslag (2014). SJD en mediation: over het te krap zittende jasje. In ‘SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening’ onder redactie van Stijn Bollinger en Hans van ’t Blik. Den Haag, Sdu Uitgevers. ISBN 978-90-12-39404-8. 133-139.

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg. (2014). Verlies en conflict: diepgaand verbonden. In ‘Mediation tussen dwang en vrijwilligheid’ onder redactie van G. Frerks, M. Breukelaar, T. Jongbloed en M. Uitslag. Apeldoorn/Antwerpen, Maklu, ISBN 978-90-466-0667-4, 113-127.

Tineke Rodenburg en Marion Uitslag (2014). Verlies en conflict nauw verbonden. Een integrale benadering beperkt de schade van verlies en conflict. Maatwerk vakblad voor maatschappelijk werk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum. (2) 19-21.

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg, (2013). De verwevenheid van verlies en conflict. Tijdschrift Conflicthantering. Den Haag, Sdu Uitgevers.(6) 32-35.

Margreet Breukelaar en Marion Uitslag (2013). Als je mekaar niet meer vertrouwen kan …’. Tijdschrift Conflicthantering. Den Haag, Sdu Uitgevers 4, 27-30.

Marion Uitslag, Meriem Kalter en Minke de Gruil. (2012) Machtsongeljkheid aan de mediationtafel bij arbeidsconflicten. Tijdschrift Conflicthantering. Den Haag, Sdu Uitgevers. (4) 27-30.

Marion Uitslag, Meriem Kalter en Minke de Gruil (2011). Arbeidsmediation: onevenwichtigheid in de machtverhouding tussen partijen, in ‘Interculturele mediation’ onder redactie van G. Frerks, M. Breukelaar, T. Jongbloed, F. Schonewille  en M. Uitslag. Apeldoorn/Antwerpen, Maklu, ISBN 978-90-466-0482-3101-111.

Katalien Bollen en Marion Uitslag (2010). Arbeidsmediation: Een dynamische machtsbalans, in ‘Preventieve mediation’ onder redactie van G. Frerks, T.Jongbloed, S. Kalff,  L. Potters, F. Schonewille  en M. Uitslag. Apeldoorn/Antwerpen, Maklu, ISBN 978-90-466-0482-3, 103-114.

Simone Kalff en Marion Uitslag.(2009). Kijken en zien, Conflictinzicht. Utrecht, Stili Novi. (2) 15-18.

Simone Kalff en Marion Uitslag,  Voorkomen en genezen, inzicht in een fusietraject. Conflictinzicht, Utrecht, Stili Novi, 2009, (1) 10-13

Simone Kalff en Marion Uitslag, (2008)  Gedwongen vrijwilligheid, in ‘Mediation is volwassen’ onder redactie van G. Frerks, T. Jongbloed, L. Potters, F. Schonewille en M. Uitslag, Apeldoorn-Antwerpen, Maklu, ISBN978-90-466-0188-4. 145-150.

Simone Kalff en Marion Uitslag. Snelle oplossing gevraagd in een complexe situatie. Tijdschrift Conflicthantering, Den Haag, Sdu Uitgevers. 2008, (1) 18-22.

Simone Kalff en Marion Uitslag. Mediation als middel om conflicten op te lossen binnen de Hogeschool Utrecht, Tijdschrift Conflicthantering, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2006. (2) 5–10.

Interviews

Mediation in strafrecht: hoe de HU een beroep helpt ontwikkelen. 30 januari 2020.

Tanja van Mazijk en Marion Uitslag. (2019) Wat is mediation? Visies. Tijdschrift Conflicthantering. Den Haag, Sdu Uitgevers, (2) 22-26.

Infoblad van de Rechtbank Zwolle. Te gast: Marion Uitslag en Tanja van Mazijk (januari 2018)

Carolijn Winnubst (2015) Marion Uitslag: ‘Je moet eerst van het conflict gaan houden’ Interview. Tijdschrift Conflicthantering, Den Haag, Sdu Uitgevers, (5) 31-33.

Close Menu

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com